Downloads / GIS4Mobile App 2017-04-13T09:54:15+00:00

Download GIS4Mobile

Du kan downloade og teste GIS4Mobile app’en fra app-store eller fra google play.Se mere her…

App’en er gratis, og kan benyttes i den frie tilstand.
Den første måned kan der registreres tilfældige data, derefter kan der kun kigges på kortene.
Opmærksomheden henledes på at data i demo-lagene kan blive fjernet uden varsel.

Hvis du ønsker at anvende GIS4Mobile med dine private data, skal du oprette en hosting aftale – Kontakt os

Download GeoSync

GeoSync er den utility som gør det muligt at lave en 2-vejs-synkronisering mellem virksomhedens GIS/database og GIS4Mobile Cloud’en.

Når GeoSync afvikles jævnligt, f.eks dagligt, sikres det at lokale og globale rettelser synkroniseres så alle har de samme data.

GeoSync leveres i forskellige versioner, som kan hentes herunder.

Programmet vil bede om en licenskode som udstedes ved henvendelse til mail@gis4mobile.dk

KONTAKT GIS4MOBILE

DOWNLOADS

GeoSync model Formater Link
Generel version Shape, MapInfo, Oracle, PostGIS, MSSql, MS Access Download 32 bit ver.
Download 64 bit ver.
MapInfo MapInfo som MBX Download 32 bit version
Download 64 bit version
GeoMedia GeoMedias Access, MS Sql m.fl. Download
ArcGIS Geodatabaser Download til ArcGIS 9.3
Download til ArcGIS 10
MicroStation dgn-fil og database Download

GeoSync kan downloades og benyttes, men opmærksomheden henledes på at der skal erhverves en programlicens for at programmet fungerer korrekt.

GIS4Mobile app – Installation

GIS4Mobile app – Installation

Den gratis GIS4Mobile app findes til iPhone eller iPad, til Android, samt til Windows Mobile 6.5. Til Windows Phone kommer senere.

Til iOS (iPad eller iPhone) hentes den i App Store Hent til iPhone/iPad

Til Android baserede enheder hentes den i google play Hent til Android

Til windows phone enheder hentes den windows store Hent til Windows Phone

Detaljer

Funktionerne afhænger af brugerprofilens opsætning, og kan derfor afvige fra det der beskrives herunder.

GIS4Mobile app’ens brugerflade

På skærmen er der normalt et kort og 5 knapper.

De 5 knapper har følgende betydning:

1. sync SyncIkon Sync

gps2. Zoom til GPS

maps3. Kort og data

reg4. Registrer

menu5. Menu

Synkroniserer data mellem mobil enhed og server.

Centrerer kortet omkring den aktuelle GPS position.

Åbner et nyt vindue hvor der kan vælges baggrundskort og registreringstema.

Giver forskellige muligheder afhængigt af om det tema der registreres indeholder punkter, linier eller flader.

Viser en menu med forskellige muligheder.

Brugerprofil

På app’en skal brugeren indtaste navn og adgangskode til en brugerprofil – hermed opnås adgang til de nødvendige data og funktioner i forhold til virksomhed og opgave.

Baggrundskort

Der arbejdes med et baggrundskort på skærmen.

Kortet kan være et af de velkendte fra Google, eller det kan være virksomhedens eget kort – som distribueres via WMS.

Har du ikke mulighed for at etablere en WMS tjeneste kan GIS4Mobile også hjælpe med dette – indhent tilbud.

Indsamling af data

Med GIS4Mobile app indsamler du data i marken.

Der kan registreres punkter, linier og flader, og til hver registrering kan der tilknyttes et foto, taget med mobilens kamera, samt et antal informationer.

Hvilke data der registreres afhænger af opsætningen, som kunden selv kan tilpasse via det brugervenlige web administrations system.

Når data registreres vises det registrerede på kortet. Det er muligt at konfigurere således at farven skifter afhængigt af hvilke data der registreres.

F.eks kan brandhaner skifte farve når de er tilset, eller et slaghul i kørebanen kan skifte farve afhængigt af prioritering.

Når en registrering er udført uploades data straks til GIS4Mobile cloud service’en, hvor de er i sikkerhed, og hvorfra data kan hentes hjem til virksomheden.

Klik for info

Når denne funktion vælges skal du pege et sted i kortet, hvorefter Info siden vises, og her kan detaljer om det pågældende sted hentes.

Info vinduet vises i mobilens webbrowser, så for at vende tilbage til GIS4Mobile skal browservinduet lukkes.

No network? no problem!

Hvis du kommer ud et sted hvor der ikke er mobil dækning vil du stadig kunne foretage registreringer.

Registrering kan udføres uden baggrundskort, alene ved hjælp af GPS’en. Er der ikke mobil-netværk tilgængeligt vil registreringen blive gemt når du igen kommer indenfor netværkets rækkevidde.

Du har dog mulighed for at sikre at baggrundskortene også vises. GIS4Mobile cacher (lagrer) de baggrundskort der er hentet så de ikke skal hentes igen. Det sker når du panorerer kortet henover et områder. Der er også indbygget en funktion der henter data over på enheden en på forhånd. På denne måde kan en hel kommunes kort lagres på iPad’en. Det fylder cirka 1 Mb for et område på 1 km x 1 km.

En anden mulighed er at data pre-genereres hjemme på kontoret og overføres til iPad’en via et specialprogram. Kontakt GIS4Mobile for at høre mere om denne mulighed.

Andre funktioner

Tracking Det er muligt at aktivere en funktion der kaldes Start Tracking.

Denne funktion bevirker at GPS-positionen altid være indenfor det synlige kortudsnit, således at når brugeren flytter sig vil kortet automatisk panorere.

Mål. Med denne funktion er det muligt at måle på kortet.

FLEKSIBILITET, KVALITET & SERVICE

OPTIMER EFFEKTIVITETEN – MED GIS4MOBILE ER DET NEMT AT INDSAMLE DATA, REGISTRERE PROBLEMER OG DOKUMENTERE UDFØRT ARBEJDE.

KONTAKT OS