Download GIS4Mobile

Du kan downloade og teste GIS4Mobile app’en fra app-store eller fra google play.
Se mere her…

App’en er gratis, og kan benyttes i den frie tilstand.

Hvis du ønsker at anvende GIS4Mobile med dine private data, skal du oprette en hosting aftale – Kontakt os

Klik for at se 10+ gode grunde til at bruge GIS4Mobile her

Download GeoSync

GeoSync er den utility som gør det muligt at lave en 2-vejs-synkronisering mellem virksomhedens GIS/database og GIS4Mobile Cloud’en.

Når GeoSync afvikles jævnligt, f.eks dagligt, sikres det at lokale og globale rettelser synkroniseres så alle har de samme data.

GeoSync leveres i forskellige versioner, som kan hentes herunder.

Programmet vil bede om en licenskode som udstedes ved henvendelse til mail@gis4mobile.dk

KONTAKT GIS4MOBILE

DOWNLOADS

GeoSync model Formater Link
Generel version Shape, MapInfo, Oracle, PostGIS, MSSql, MS Access Download 32 bit ver.
Download 64 bit ver.
MapInfo MapInfo som MBX Download
GeoMedia GeoMedias Access, MS Sql m.fl. Download
ArcGIS Geodatabaser Download til ArcGIS 9.3
Download til ArcGIS 10
MicroStation dgn-fil og database Download

GeoSync kan downloades og benyttes, men opmærksomheden henledes på at der skal erhverves en programlicens for at programmet fungerer korrekt.

GIS4Mobile app – Installation

GIS4Mobile app – Installation

Den gratis GIS4Mobile app findes til iPhone eller iPad, til Android, samt til Windows Mobile 6.5. Til Windows Phone kommer senere.

Til iOS (iPad eller iPhone) hentes den i App Store Hent til iPhone/iPad

Til Android baserede enheder hentes den i google play Hent til Android

Til windows phone enheder hentes den windows store Hent til Windows Phone

Detaljer

Funktionerne afhænger af brugerprofilens opsætning, og kan derfor afvige fra det der beskrives herunder.

Knapperne på skærmen

På skærmen er der normalt et kort og 5 knapper.

De 5 knapper har følgende betydning:

1. sync SyncIkon Sync

gps2. Zoom til GPS

maps3. Kort og data

reg4. Registrer

menu5. Menu

Synkroniserer data mellem mobil enhed og server.

Centrerer kortet omkring den aktuelle GPS position.

Åbner et nyt vindue hvor der kan vælges baggrundskort og registreringstema.

Giver forskellige muligheder afhængigt af om det tema der registreres indeholder punkter, linier eller flader.

Viser en menu med forskellige muligheder.

Brugerprofil

På app’en skal brugeren indtaste navn og adgangskode til en brugerprofil – hermed opnås adgang til de nødvendige data og funktioner i forhold til virksomhed og opgave.

Baggrundskort

Der arbejdes med et baggrundskort på skærmen.

Kortet kan være et af de velkendte fra Google, eller det kan være virksomhedens eget kort – som distribueres via WMS.

Har du ikke mulighed for at etablere en WMS tjeneste kan GIS4Mobile også hjælpe med dette – indhent tilbud.

Indsamling af data

Med GIS4Mobile app indsamler du data i marken.

Der kan registreres punkter, linier og flader, og til hver registrering kan der tilknyttes et foto, taget med mobilens kamera, samt et antal informationer.

Hvilke data der registreres afhænger af opsætningen, som kunden selv kan tilpasse via det brugervenlige web administrations system.

Når data registreres vises det registrerede på kortet. Det er muligt at konfigurere således at farven skifter afhængigt af hvilke data der registreres.

F.eks kan brandhaner skifte farve når de er tilset, eller et slaghul i kørebanen kan skifte farve afhængigt af prioritering.

Når en registrering er udført uploades data straks til GIS4Mobile cloud service’en, hvor de er i sikkerhed, og hvorfra data kan hentes hjem til virksomheden.

Klik for info

Når denne funktion vælges skal du pege et sted i kortet, hvorefter Info siden vises, og her kan detaljer om det pågældende sted hentes.

Info vinduet vises i mobilens webbrowser, så for at vende tilbage til GIS4Mobile skal browservinduet lukkes.

No network? no problem!

Hvis du kommer ud et sted hvor der ikke er mobil dækning vil du stadig kunne foretage registreringer.

Registrering kan udføres uden baggrundskort, alene ved hjælp af GPS’en. Er der ikke mobil-netværk tilgængeligt vil registreringen blive gemt når du igen kommer indenfor netværkets rækkevidde.

Du har dog mulighed for at sikre at baggrundskortene også vises. GIS4Mobile cacher (lagrer) de baggrundskort der er hentet så de ikke skal hentes igen. Det sker når du panorerer kortet henover et områder. Der er også indbygget en funktion der henter data over på enheden en på forhånd. På denne måde kan en hel kommunes kort lagres på iPad’en. Det fylder cirka 1 Mb for et område på 1 km x 1 km.

En anden mulighed er at data pre-genereres hjemme på kontoret og overføres til iPad’en via et specialprogram. Kontakt GIS4Mobile for at høre mere om denne mulighed.

Andre funktioner

Tracking Det er muligt at aktivere en funktion der kaldes Start Tracking.

Denne funktion bevirker at GPS-positionen altid være indenfor det synlige kortudsnit, således at når brugeren flytter sig vil kortet automatisk panorere.

Mål. Med denne funktion er det muligt at måle på kortet.

FLEKSIBILITET, KVALITET & SERVICE

OPTIMER EFFEKTIVITETEN – MED GIS4MOBILE ER DET NEMT AT INDSAMLE DATA, REGISTRERE PROBLEMER OG DOKUMENTERE UDFØRT ARBEJDE.

KONTAKT OS

Her er de bedste grunde til at benytte GIS4Mobile:

De mere end 10 vigtige grunde til at vælge GIS4Mobile:

Udover at GIS4Mobile er 100% integreret med din database derhjemme (GIS eller andet), så er der en række featueres som her gennemgås:

Hjælp
Har du et spørgsmål eller et ønske? Er der opstået et problem?

Hjælpen er ikke længere væk end telefonen. Ring blot og spørg.

I GIS4Mobile skal man ikke søge timevis efter hjælp i online forums eller trække på andre brugere. Her kan du kontakte teamet direkte – bare ring 40101091 – support via telefon eller mail er med i prisen!

Dine egne kort, eller google maps.
Du kan få dine egne ledningskort eller andet vist i GIS4Mobile, eller du kan vælge at benytte google, Open street map eller HERE Maps.
Eller hvorfor ikke Cowi’s DDO?

Også oversigtskort over græsrabatter der skal klippes er en mulighed.

For en række kunder har vi opsat kortvisninger som kombinerer egne data med baggrundskort f.eks. fra kortforsyningen.
Vis dine egne data med symbologi iht attributter.
Attributterne definerer symbologien. Det benyttes til at skifte farve på symboler, f.eks når tilsyn er foretaget, eller når en tilstand er kritisk.

Vis dine data med labels.
Du kan vælge at en af attributterne skal vises som en label, som slukker når du zoomer langt ud. Labels på linier følger liniens retning.

Symbologi iht servicedato / serviceinterval.
Når antal dage siden sidste service overskrider serviceintervallet skifter farven automatisk.

Grøn= Alt OK, Gul=Service NU, Rød=Service overskredet.

Indtegn punkter linier flader.
Du kan registrere og ajourføre både punkter, linier og flader. Og tegner du linier eller flader snapper den automatisk til eksisterende objekter.

Punkter til indtegnes via klik i kortet, eller via GPS’en.

Punkter kan slettes og flyttes.

Og der kan indsættes ekstrapunkter på et liniestykke.

Joblister / opgavelister.
Du kan få vist en liste med dine opgaver ved siden af kortet. Når en opgave afsluttes forsvinder den fra kort og liste.

Offline data optimeret.
GIS4Mobile app’en er optimeret til at lagre data med henblik på offline brug. En datamanager benyttes til at opbygge et cache-lager, til brug i områder uden dækning.

Data gemmes som kort-tiles, og fylder 1Mb pr kvadrat km, hvis det mest detaljerede niveau medtages.

Info-på-stedet.
Via et klik i kortet vises oplysninger f.eks fra dit WMS, eller tilgængelige åbne data.

Nærmeste adresse, præcis kote og meget andet.

Feature-info, fra WMS kan vises, or brugertilpasning kan udføres.

Kørelister med avanceret ruteoptimering.
I samarbejde med routeware er der udviklet et programmodul til optimering af kørsel og den optimerede rute overføres til GIS4Mobile.

Giv-et-praj henvisninger kan automatisk indlæses.
Hvis du videresender alle mail fra giv-et-praj til en mailadresse hos GIS4Mobile bliver prajet vist i GIS4Mobile.
Dine egne ønsker?
GIS4Mobile har mange eksempler på at brugernes ønsker opfyldes hurtigt og billigt. I mange tilfælde tager vi imod ønsker og ideer med tak, for det gør løsningen bedre for alle.

GIS4Mobile videreudvikles løbende.
GIS4Mobile vedligeholdes løbende, de seneste år har vi brugt over 1000 timer om året på udvikling og vedligehold.

App’en er omskrevet 2 gange, for at følge trenden på markedet, og opnå bedst funktion og performance.

Mange ønsker fra brugerne er opfyldt uden beregning.

Overvågning af driften.
GIS4Mobile overvåger driften dagligt via omfattende drift-logning. Hvis der opstår et problem, bliver kunden kontaktet med tilbud om hjælp til en løsning.

Ekstern GPS = Top kvalitet.
På android kan der tilsluttes en TopCon GPS antenne, som giver millimeter nøjagtighed.

Native apps. På iPad, Android og windows udnyttes enhedens specialer, f.eks via 3D touch på iPad og iPhone.
Og alle bruger den samme app, via konfigurationer er det muligt at indstille programmet til alle de forskellige krav der findes.