FAQ 2017-04-11T11:18:57+00:00

FAQ

Hvor får jeg hjælp til GIS4Mobile?
På siderne her findes der nogle vejledninger. Derudover er du altid velkommen til at kontakte GIS4Mobile og få hjælp.

Hvad koster det at bruge GIS4Mobile?
Prisen for at bruge GIS4Mobile er baseret på en (lille) købspris, og derefter et årligt abonnement. På den måde har du som kunde ikke bundet en stor investering i løsningen.

Se priserne under priser.
Prisen omfatter også videreudvikling og mange nye funktioner som løbende implementeres.

Hvad sker der med registreringer når brugeren er udenfor dækning med data eller wifi-forbindelse?
GIS4Mobile lagrer registreringerne i cache, og oploader når der igen er dækning.

Virker baggrundskortet når brugeren er udenfor dækning med data eller wifi forbindelse?
GIS4Mobile kan cache kort og data så der i praksis kan arbejdes helt uden dataforbindelse. Kortdata kan

Hvilke enheder kan køre GIS4Mobile?
Rigtig mange. Ipad, Iphone, Android baserede mobiler samt Windows Phone enheder.

Hvor mange samtidige brugere er der mulighed for?
I princippet er der ingen øvre grænse, der købes licens til forskellige antal, 2, 15, og ubegrænset.

Hvordan får vi vores eksisterende data med i marken?
GIS4Mobile synkroniserer via programmet GeoSynk med de fleste GIS systemer. Data lægges automatisk i GIS4Mobiles GeoDropBox og Appen på telefonen trækker på disse data i marken. Der spares en masse tid ved tilsynsopgaver mv. når adgangsbeskrivelser og attributdata ikke behøves at forberedes og udskrives hjemmefra, og efterfølgende at data ikke skal organiseres, geokodes og registreres på kontoret.

Er GIS4Mobile dyrt?
Nej. GIS4Mobile er relativt billigt, og mange brugere finder samtidigt en stor besparelse i ikke at skulle udskrive data mv. inden markarbejdet indledes, og i at data geokodes og oploades på rette plads i databasen i marken.

Er GIS4Mobile dyrt?
Nej. GIS4Mobile er relativt billigt, og mange brugere finder samtidigt en stor besparelse i ikke at skulle udskrive data mv. inden markarbejdet indledes, og i at data geokodes og oploades på rette plads i databasen i marken.

Hvordan ved jeg de rette data blev gemt?
På webadressen maps.gis4mobile.dk kan de registrerede data gennemgås efterfølgende, og evt. rettetiltag igangsættes.

Kan GIS4Mobile prøves inden køb?
Ja. Kontakt os for evt. demoløsning, og vi kan aftale en periode og nogle temaer der kan arbejdes med.

Kan alle og enhver bruge GIS4Mobile ?
Ja, der findes en demolicens der selv logger ind efter download af appen. Der kan alle prøve programmet, registrere objekter og billeder, og se hvad andre demobrugere har registreret. Søg på GIS4Mobile på appstore og Google Play

Hvad adskiller GIS4Mobile fra andre lignende programmer?
Den unikke funktion hvor allerede eksisterende data fra eget GIS synkroniseres med GeoDropBox, og dermed kan ses af brugerne i marken, og det er dermed et fuldt mobil GIS system der kan bruges til kontrol af eksisterende data, tilføjelse, og ændring af attributter, geokodning mv.

Hvad sker der med dårlig GPS dækning?
GPS bruges først til at vise de rette kortdata på positionen, dernæst kan brugeren selv ”sætte krydset” hvor registreringen skal foregå, dvs. Hvilken koordinat der skal gemmes sammen med data. Dvs utilgængelige steder kan registreres, underjordisk, på tagrygge, på den anden side af åer, motorveje osv. I princippet behøver brugeren ikke forlade bilen.

De fleste håndholdte enheders GPSmodtager har en rigtig god modtagelse så det er sjældent et problem.

Kan vi bruge egne baggrundskort, feks. tekniske kort, andre leverandører af ortofoto osv?
Ja. Kortene kan tilgås via almindelig WMS service.