Kontrolpanel / Support 2017-04-11T11:21:16+00:00

Kontrolpanel

Brugere og administratorer kan benytte links herunder til at konfigurere GIS4Mobile systemet, samt til at kontrollere de registrerede data.

Se vejledning her.

Se registrerede data i Webbrowser

Via link maps.gis4mobile.dk kan de indsamlede oplysninger ses, rettes og downloades.

Hvis du har testet den gratis version kan du finde registreringerne her, benyt:
Brugernavn: g4m/demo 
Adgangskode: demo

Konfigurer brugerprofiler

Alle brugere af GIS4Mobile benytter den samme app, som er downloaded og installeret på smartphone.
Afhængigt af brugerprofil opnås forskellige muligheder for brugere fra forskellige organisationer

Virksomhedens GIS4Mobile administrator kan oprette og ændre brugerprofiler via:

config.gis4mobile.com

Database admin

Data som indsamles lagres i en database på GIS4Mobile Cloud Servicen.

Virksomhedens GIS4Mobile administrator kan oprette og tilpasse databaserne via:

admin.gis4mobile.com

Userprofile Opsætning / Serviceintervaller

Serviceintervaller

Med GIS4Mobile app’en er det en nyttig feature at signaturerne som vises på kortet kan vises med farver i henhold til registrerede data.

Med den her beskrevne opsætning er det muligt at styre at farven skifter i forhold til et datofelt, således at farven f.eks skifter når datoen overskrides.

Hensigten er at operatøren ud fra farven kan se udstyr der skal serviceres.

Hvordan gør man?

Funktion og opsætning gennemgås her med et eksempel:

Her vises et eksempel hvor der er registreret 3 containere, der skal tømmes med et bestemt interval.

I henhold til sidste tømningsdato og tømningsinterval vises signaturen:

  • Grøn: Skal tømmes om 1 dag, eller senere
  • Gul: Skal tømmes idag.
  • Rød: Skulle tømmes igår eller før.

I farveopsætningen vælges datofeltet “LastService” under Vælg attribut. (Feltnavnet er valgfrit, men det skal være et datofelt).

Når der vælges et datofelt aktiveres de specielle funktioner. Under Værdi kan der nu vælges nogle operatorer, samtidig med at der kan vælges et ekstra feltnavn.

I eksemplet er benyttet feltet “ServiceInterval” – som bestemmer hvor mange dage der må gå mellem hver service.

Med dette intervalfelt, og de forskellige operatorer opnås den ønskede effekt.

De 3 operatorer der kan benyttes er:

before: Det valgte datofelt + intervalfeltet skal give en dato FØR dags dato.
equals: Det valgte datofelt + intervalfeltet skal give en dato = dags dato.
after: Det valgte datofelt + intervalfeltet skal give en dato EFTER dags dato.

De 3 operatorer kræver at der vælges 1 datofelt, og et felt med service interval.

Opsætning af symbologi

Måden dette opnås er ved i UserProfile at definere farven således:

Opdatering af datofeltet

Datoen for sidste tømning eller inspektion (i dette tilfælde feltet “LastService”) ønskes opdateret automatisk, når containeren tømmes.

Det sikrer vi ved at definere feltet således (se til højre):

Når feltets metode sættes til Phone time bliver feltet automatisk opdateret med tidspunktet hvor operatøren klikker på symbolet på skærmen, og derefter klikker på OK.

Kort i GIS4Mobile

HERE maps i stedet for Google Maps

I marts 2015 er vi blevet kontaktet af Google, som henviser til at vor anvendelse af Google Maps ikke er i overensstemmelse med deres retningslinier.

Vi har derfor besluttet at stoppe anvendelsen af Google Maps.

I stedet tilbydes brugerne:

  • Open Street Maps under disse betingelser: https://www.openstreetmap.org/copyright
  • HERE Maps, under disse betingelser: https://developer.here.com/terms-conditions-base.
  • Kunderne kan stadig anvende egne kort, og mulighederne vil her blive løbende forbedret.

Se herunder eksempler på de forskellige korttyper:

HERE Hybrid

Google Hybrid

Brugen af Googles kort i GIS4Mobile stoppes i maj 2015

OSM (Open Street Map)

Google Normal

Brugen af Googles kort i GIS4Mobile stoppes i maj 2015

HERE Maps Normal
OBS husnumre på kortet