Om GIS4Mobile 2017-04-11T11:22:01+00:00

FLEKSIBILITET, KVALITET & SERVICE

OPTIMER EFFEKTIVITETEN – MED GIS4MOBILE ER DET NEMT AT FÅ OVERBLIK OVER OPGAVER

FORDELE VED GIS4MOBILE
FAQ

Fordele ved GIS4Mobile:

De (mere end) 10 vigtige grunde til at vælge GIS4Mobile:

Udover at GIS4Mobile kan konfigureres fuldstændigt, og GIS4Mobile er 100% integreret med din database derhjemme (GIS eller andet), så er der en række fordele som her gennemgås:

Hjælp er gratis

Har du et spørgsmål eller et ønske? Er der opstået et problem?

Hjælpen er ikke længere væk end telefonen. Ring blot og spørg.

I GIS4Mobile skal man ikke søge timevis efter hjælp i online forums eller trække på andre brugere. Her kan du kontakte teamet direkte – bare ring 40101091 – support via telefon eller mail er med i prisen!

Dine egne kort, kortforsyningens kort eller google maps?

Du kan få dine egne ledningskort eller andet vist i GIS4Mobile, eller du kan vælge at benytte google, Open street map eller HERE Maps.
Eller hvorfor ikke Cowi’s DDO?

Også oversigtskort over græsrabatter der skal klippes er en mulighed.

For en række kunder har vi opsat kortvisninger som kombinerer egne data med baggrundskort f.eks. fra kortforsyningen.

Vis dine egne data med symbologi iht attributter.

Attributterne definerer symbologien. Det benyttes til at skifte farve på symboler, f.eks når tilsyn er foretaget, eller når en tilstand er kritisk.

Vis dine data med labels.

Du kan vælge at en af attributterne skal vises som en label, som slukker når du zoomer langt ud. Labels på linier følger liniens retning.

Symbologi iht servicedato / serviceinterval.

Når antal dage siden sidste service overskrider serviceintervallet skifter farven automatisk.

Grøn= Alt OK, Gul=Service NU, Rød=Service overskredet.

Indtegn punkter linier flader.

Du kan registrere og ajourføre både punkter, linier og flader. Og tegner du linier eller flader snapper den automatisk til eksisterende objekter.

  • Punkter til indtegnes via klik i kortet, eller via GPS’en.
  • Punkter kan slettes og flyttes.
  • Og der kan indsættes ekstrapunkter på et liniestykke.

Joblister / opgavelister.

Du kan få vist en liste med dine opgaver ved siden af kortet. Når en opgave afsluttes forsvinder den fra kort og liste.

Offline data optimeret.

GIS4Mobile app’en er optimeret til at lagre data med henblik på offline brug. En datamanager benyttes til at opbygge et cache-lager, til brug i områder uden dækning.

Data gemmes som kort-tiles, og fylder 1Mb pr kvadrat km, hvis det mest detaljerede niveau medtages.

Info-på-stedet.

Via et klik i kortet vises oplysninger f.eks fra dit WMS, eller tilgængelige åbne data.

Nærmeste adresse, præcis kote og meget andet.

Feature-info, fra WMS kan vises, or brugertilpasning kan udføres.

Kørelister med avanceret ruteoptimering.

I samarbejde med routeware er der udviklet et programmodul til optimering af kørsel og den optimerede rute overføres til GIS4Mobile.

Giv-et-praj henvisninger kan automatisk indlæses.

Hvis du videresender alle mail fra giv-et-praj til en mailadresse hos GIS4Mobile bliver prajet vist i GIS4Mobile.

Dine egne ønsker?

GIS4Mobile har mange eksempler på at brugernes ønsker opfyldes hurtigt og billigt. I mange tilfælde tager vi imod ønsker og ideer med tak, for det gør løsningen bedre for alle.

GIS4Mobile videreudvikles løbende.

GIS4Mobile vedligeholdes løbende, de seneste år har vi brugt over 1000 timer om året på udvikling og vedligehold.

App’en er omskrevet 2 gange, for at følge trenden på markedet, og opnå bedst funktion og performance.

Mange ønsker fra brugerne er opfyldt uden beregning.

Overvågning af driften.

GIS4Mobile overvåger driften dagligt via omfattende drift-logning. Hvis der opstår et problem, bliver kunden kontaktet med tilbud om hjælp til en løsning.

Ekstern GPS = Top kvalitet.

På android kan der tilsluttes en TopCon GPS antenne, som giver god nøjagtighed.
Og GIS4Mobile er aftestet med Trimble R1 håndholdt GPS som giver nøjagtigheder under 1 meter.
Desuden er GIS4Mobile kompatibel med bad-elf extern GPS – se her bad-elf.com/pages/products

Native apps.

På iPad, Android og windows udnyttes enhedens specialer.
Og alle bruger den samme app, via konfigurationer er det muligt at indstille programmet til alle de forskellige behov der findes.

FAQ

Hvor får jeg hjælp til GIS4Mobile?
På siderne her findes der nogle vejledninger. Derudover er du altid velkommen til at kontakte GIS4Mobile og få hjælp.

Hvad koster det at bruge GIS4Mobile?
Prisen for at bruge GIS4Mobile er baseret på en (lille) købspris, og derefter et årligt abonnement. På den måde har du som kunde ikke bundet en stor investering i løsningen.

Se priserne under priser.
Prisen omfatter også videreudvikling og mange nye funktioner som løbende implementeres.

Hvad sker der med registreringer når brugeren er udenfor dækning med data eller wifi-forbindelse?
GIS4Mobile lagrer registreringerne i cache, og oploader når der igen er dækning.

Virker baggrundskortet når brugeren er udenfor dækning med data eller wifi forbindelse?
GIS4Mobile kan cache kort og data så der i praksis kan arbejdes helt uden dataforbindelse. Kortdata kan

Hvilke enheder kan køre GIS4Mobile?
Rigtig mange. Ipad, Iphone, Android baserede mobiler samt Windows Phone enheder.

Hvor mange samtidige brugere er der mulighed for?
I princippet er der ingen øvre grænse, der købes licens til forskellige antal, 2, 15, og ubegrænset.

Hvordan får vi vores eksisterende data med i marken?
GIS4Mobile synkroniserer via programmet GeoSynk med de fleste GIS systemer. Data lægges automatisk i GIS4Mobiles GeoDropBox og Appen på telefonen trækker på disse data i marken. Der spares en masse tid ved tilsynsopgaver mv. når adgangsbeskrivelser og attributdata ikke behøves at forberedes og udskrives hjemmefra, og efterfølgende at data ikke skal organiseres, geokodes og registreres på kontoret.

Er GIS4Mobile dyrt?
Nej. GIS4Mobile er relativt billigt, og mange brugere finder samtidigt en stor besparelse i ikke at skulle udskrive data mv. inden markarbejdet indledes, og i at data geokodes og oploades på rette plads i databasen i marken.

Er GIS4Mobile dyrt?
Nej. GIS4Mobile er relativt billigt, og mange brugere finder samtidigt en stor besparelse i ikke at skulle udskrive data mv. inden markarbejdet indledes, og i at data geokodes og oploades på rette plads i databasen i marken.

Hvordan ved jeg de rette data blev gemt?
På webadressen maps.gis4mobile.dk kan de registrerede data gennemgås efterfølgende, og evt. rettetiltag igangsættes.

Kan GIS4Mobile prøves inden køb?
Ja. Kontakt os for evt. demoløsning, og vi kan aftale en periode og nogle temaer der kan arbejdes med.

Kan alle og enhver bruge GIS4Mobile ?
Ja, der findes en demolicens der selv logger ind efter download af appen. Der kan alle prøve programmet, registrere objekter og billeder, og se hvad andre demobrugere har registreret. Søg på GIS4Mobile på appstore og Google Play

Hvad adskiller GIS4Mobile fra andre lignende programmer?
Den unikke funktion hvor allerede eksisterende data fra eget GIS synkroniseres med GeoDropBox, og dermed kan ses af brugerne i marken, og det er dermed et fuldt mobil GIS system der kan bruges til kontrol af eksisterende data, tilføjelse, og ændring af attributter, geokodning mv.

Hvad sker der med dårlig GPS dækning?
GPS bruges først til at vise de rette kortdata på positionen, dernæst kan brugeren selv ”sætte krydset” hvor registreringen skal foregå, dvs. Hvilken koordinat der skal gemmes sammen med data. Dvs utilgængelige steder kan registreres, underjordisk, på tagrygge, på den anden side af åer, motorveje osv. I princippet behøver brugeren ikke forlade bilen.

De fleste håndholdte enheders GPSmodtager har en rigtig god modtagelse så det er sjældent et problem.

Kan vi bruge egne baggrundskort, feks. tekniske kort, andre leverandører af ortofoto osv?
Ja. Kortene kan tilgås via almindelig WMS service.