Skip to the content

Om stiregistrering

Registrer vej/sti/fortov kørende

GIS4Mobile har sammen med GeoReg udviklet stiregistrering via tablet.

Løsningen er baseret på GIS4Mobile, men med nogle tilretninger som gør brugen lettere og hurtigere.

Disse tilretninger kan også være nyttige i andre sammenhænge.

Hvad kan man så?

Med denne tilretning er det muligt at registrere 1 eller 2 linier via tracking, dvs den registrerer den tur du kører. Mens der køres kan tilstande på linien ændres let og brugervenligt, så registreringen kan foretages men køretøjet er i bevægelse.

I forbindelse med registreringen opsamles automatisk nogle data vedr. hver vej/sti segment:

  • vejnavn
  • vejside (højre/venstre)
  • længde af segment

I standardopsætningen (som kan tilpasses) registreres desuden

  • bredde
  • tilstand
  • overflade
  • andet

Løsningen giver endvidere mulighed for at registrere 2 linier samtidig, med en fast parallel afstand. Dermed registreres f.eks både sti (centerlinie) og kantsten samtidig.

Løsningen er gjort specielt velegnet ved at formularen der benyttes til data vises på den nederste halvdel af skærmen, under kortet. Derfor kan registrering ske med så få klik som muligt.

Mere info?

Kontakt os for mere info på mail@gis4mobile.com

 

 

 

Skal vi tale sammen?

Du er velkommen til at ringe til GIS4Mobile på 40 10 10 91 - eller skriv på mail@gis4mobile.com - eller benyt kontaktformularen.